Opetusta ja tutkimusta

Opetuskokemukseni on kertynyt eri koulutusasteilla: olen toiminut kouluttajana ja opettajana niin yrityksille suunnatuilla kursseilla kuin yliopistossa. Vuosien mittaan olen opettanut monia aiheita toimisto-ohjelmistoista asiakaspalveluun ja kotisivujen tekemisestä työnhakuun. Yliopistonlehtorin tehtävässä alani oli kasvatustieteiden tutkimuskäytäntö ja metodologia.

Olen työskennellyt useita vuosia sitten myös työpajaohjaajana. Koulutussihteerin ja projektisihteerin tehtävissä olen opastanut erityisesti aikuisia etäopiskelijoita monenlaisissa opintoihin liittyvissä asioissa.

Väitöstutkimukseni käsitteli aikuisuutta, ja mielenkiintoni on kohdistunut muihinkin elämänkulkuun liittyviin kysymyksiin, kuten siihen, miten opiskelu voi muovata elämänkulkua, sen normatiivista mallia. Viimeisimmät tutkimukseni ovat käsitelleet kohtuutta; tutkimuksen ympäristönä on ollut pohjoiskarjalainen Kohtuus vaarassa -liike.

Olen toiminut järjestöissä parinkymmenen vuoden ajan ja otan kantaa tärkeiksi kokemissani asioissa. Olen toiminut muun muassa eläinsuojeluyhdistyksessä ja päätoimittanut feminististä lehteä. Tällä hetkellä toimin eläinoikeusjärjestössä.

Harrastuksena kirjoitan lehtijuttuja ja kirjavinkkejä Animalia-lehteen ja -mediaan sekä kirja-arvioita Aikuiskasvatus-tiedelehteen.

Poimintoja tuoreista teksteistä:

Aikuiskasvatus-tiedelehden numerossa 3/2021 Klassikon paluu -sarjassa palasin muistoihini ja oivalluksiini, joita herätti Richard Sennettin teos Työn uusi järjestys. Muisteloiden hengessä syntyi osin toinenkin teksti: mutkan takaisin mediakulttuurin ja valokuvan maailmaan tein kirjoittaessani Animaliamediaan eläinkuvajournalismista yhdessä Hannele Ahposen kanssa: https://animaliamedia.fi/katse-elaimeen/

Tutkimusta:

Laakkonen, E. 2021. Kohtuullinen kasvattaja: Kohtuus vaarassa -liike ekososiaalisen sivistyksen tuottajana. Aikuiskasvatus, 41(2), 113–126. https://doi.org/10.33336/aik.109321

Laakkonen, E. 2019. Hyvän elämän reseptit naistenlehdissä. Teoksessa K. Filander, M. Korhonen & P. Siivonen. (toim.) Huiputuksen moraalijärjestys: Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Helsinki: Vastapaino, 367–395. 

Laakkonen, E. 2019. Kohtuusliike kasvattaa ekososiaalisesti sivistyneitä aktiivisia kansalaisia. Teoksessa T. Linjama, M. Aho, P. Kainulainen & R. Simola (toim.) Kohtuuspamfletti. Elonkirjo edellä. Helsinki: Into, 184-196.

Laakkonen, E., Manninen, J. & Kauppila, J. 2017. Nuoret aikuiset naiset elinikäisinä oppijoina – notkeaa toimijuutta työn, perheen ja opiskelun rajapinnoilla? Aikuiskasvatus 1 (37), 4–18.

Lehto, I. & Laakkonen E. 2017. Hoivatyötä tiukassa tahdissa. Väkevä: Feministinen lehti. 5 (1) , 16–19.

Laakkonen, E. 2015. Aikuisuuden kulttuuriset kuvat 25–35-vuotiaiden naisten haastattelupu­heissa ja naistenlehtiteksteissä. Dissertations in Education, Humanities, and Theology, 69. Joensuu: University of Eastern Finland.

Laakkonen, E. 2011a. Aikuisuus notkeassa modernissa. Mikä kuluttaa nuoren aikuisen naisen luonnetta notkistuneessa yhteiskunnassa? Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Laakkonen, E. 2011b. Pysäytyskuvia ruumiista ja sukupuolista. Semioottinen analyysi Normihomolehden kuvallisista esityksistä. Kulttuurintutkimuksen (mediakulttuuri ja viestintä) pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto.